جغرافیهای خانوم ها

سلام بچه ها حالتون چطوره

امروز میخوام مطالبی در مورد جغرافیهای خانومها بگم

   امیدوارم خانومها بدشون نیاد

 

خانومها در سن18تا21سالگی مانند افریقاواسترالیاهستن:نیمه کشف شده.وحشی.بازیبای های افسون کننده ی طبیعی.

 

در سن21تا30سالگی مثل امریکا یا ژاپن هستنند:کاملا کشف شده.بسیار توسعه یافته.اماده برای معامله با ماشین وپول نقد.

 

در سن30تا35سالگی مانند هند یا اسپانیا هستنند:بسیار داغ اسوده خاطر و ارام.و اگاه به زیبای های خود.

 

بین35تا40سالگی مانند فرانسه یا ارژانتین هستنند:بدین معنا که اگرچه ممکن است در جریان جنگ نیمه ویران شده باشند اما هنوز جادهای بسیار برلی تماشا دارند.

 

درسن40تا50سالگی مثل یوگسلاوی و عراق هستنند:جنگ را باخته اند.هنوز گرفتار اشتباهات پشین هستند.وبه باز سازی کامل نیاز دارند.

 

بین50تا60سالگی مانند روسیه یا کانادا هستند:بسیار پهناور ارام ومرزها بدون مرزبان اما سرمای زیاد خلایق را از انان میراند.

 

در سن60تا70سالگی مانند انگلستان یا مغولستان هستنند:با یک گذشته ی درخشان وبدون اینده.

 

بعد از 70سالگی شبیه البانی یا افغانستان هستند همگان میدانند که کجا هستنند اما کسی سراغ شان را نمی رود

/ 1 نظر / 42 بازدید